آزمایشگاه کالیبراسیون میزان کاران نوین با کارشناسان مجرب در این عرصه آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون در کمیت ابعادی به شرح ذیل می باشد:

کمیت ، دستگاه اندازه گیری ، سنجه مادیی گستره بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه
کولیس

0 … 300 mm

300 … 600 mm

600 … 1000 mm

8 µm

16 µm

27 µm

انواع میکرومتر

0 … 300 mm

300 … 600 mm

600 … 1000 mm

8 µm

16 µm

27 µm

ساعت اندازه گیری 0 … 50 mm 1.5 µm
ارتفاع سنج 0 … 100 mm 3.2 µm
عمق سنج 0 … 100 mm 3.2 µm
فیلر 0 … 3 mm 2.5 µm
خط کش فلزی 0 … 1000 mm 0.12 mm
انواع متر 0 … 3000 mm 0.16 mm
الک آزمایشگاهی 20 µm … 125 mm 4.0 µm
گریندومتر 0 … 100 µm 2.5 µm
گریندوپک 0 … 100 µm 2.5 µm
گونیا 0 … 250 mm 2 µm

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *