آزمایشگاه کالیبراسیون میزان کاران نوین با کارشناسان مجرب در این عرصه آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون در کمیت شیمیایی به شرح ذیل می باشد:

 

کمیت ، دستگاه اندازه گیری ، سنجه مادی گستره (±) بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه
PH متر 0 PH … 14 PH 0.03 PH
هیدرومتر 0.65 g/cm3 … 1.9 g/cm3 0.0003 g/cm3
رفراکتومتر 0 Brix … 90 Brix 0.1 %Brix
هدایت سنج 100 µs/cm … 2000 µs/cm
2000 µs/cm … 20000 µs/cm
5.8 µs/cm

58 µs/cm

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *